SELF

Gabinet psychologiczny
Aleksandra Dembicka

Aleksandra Dembicka - ZnanyLekarz.pl

O mnie

 Jestem psychologiem, ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje w całościowym szkoleniu terapeutycznym w Krakowskim Centrum  Psychodynamicznym rozwijając umiejętności psychoterapeuty. W swojej pracy kieruję się zasadami etyki psychologa i regularnie poddaję swoją pracę superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Posiadam wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą w organizacjach pożytku publicznego, które pokazało mi, że zawsze warto rozmawiać oraz, że ludzie to niegasnące źródło inspiracji, wiedzy i pomysłów. Dzięki pracy z ludźmi widzę jak ważne jest szukanie rozwiązań i rozmowa, która może do nich doprowadzić.
Zapraszam na spotkania konsultacyjne, w czasie których będziemy mogli porozmawiać, określić ramy leczenia oraz określić cele.

mgr Aleksandra Dembicka

Psychoterapia psychodynamiczna​

Psychoterapia psychodynamiczna zakłada, że na dynamikę procesów psychicznych człowieka czyli na jego myślenie i działanie ma wpływ nieświadomość. Podejście psychodynamiczne opiera się na procesach psychicznych, które zachodzą między pacjentem a terapeutą w wyniku stworzonej przez nich relacji. Podstawą psychoterapii psychodynamicznej jest rozwijająca się więź w wyniku regularnych sesji terapeutycznych, w trakcie których pacjent wnosi treści, myśli, uczucia czy skojarzenia.

Te komunikaty, myśli i skojarzenia pokazują życie wewnątrzpsychiczne pacjenta i są treściami, które pacjent doświadczał wobec osób znaczących w przeszłości i teraz replikuje je stosunku do terapeuty. W trakcie sesji terapeuta interpretuje treści i odnosi je do życia i sytuacji pacjenta co pomaga mu zlikwidować występujące objawy, zrozumieć samego siebie, zwiększyć  świadomość, budować bardziej dojrzałą osobowość, zmienić funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych i sytuacjach społecznych.
Psychoterapia psychodynamiczna dedykowana jest dla osób które cierpią na objawy psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, lękowe czy depresyjne. Dla osób które mają problemy w kontaktach z ludźmi, nie radzą sobie ze złością, niskim poczuciem własnej wartości, chcą bardziej twórczo wykorzystywać swój potencjał.
Sesje odbywają się twarzą w twarz. 

Psychoterapia psychodynamiczna​

Dla Kogo?​

Dorosłych doświadczających:

– obniżonego nastroju, depresji (smutku, apatii)
– stanów lękowych (fobie, napady paniki, lęki)
– zaburzeń osobowości
– obniżonego poczucia własnej wartości,
– problemów psychosomatycznych (bóle różnych       
   części ciała, migreny, uciski w klatce piersiowej)
– trudności w relacjach z innymi (osamotnienia,
   odrzucenia, kłótni)
– kryzysu życiowego
– trudności w relacjach z bliskimi osobami;
– mają problem z nawiązywaniem, utrzymywaniem,
  czy zakończeniem relacji;

Nastolatkowie doświadczający:

– zaburzeń zachowania (aspołeczne
– kryzysu emocjonalnego (nieśmiałość,
– nadpobudliwość, wybuchy gniewu, wewnętrznego
   niepokoju)
– zaburzeń odżywiania
– uzależnienia od substancji i rzeczy
– trudności w nauce
– obniżonego nastroju
– trudności związanych z sytuacją rodzinną lub
  osobistą
– objawów psychosomatycznych

Ofeta

Przedstawiam ofertę mojej....Przedstawiam ofertę mojej....Przedstawiam ofertę mojej....Przedstawiam ofertę mojej....

Konsultacje psychologiczne

są to krótkoterminowe spotkania rozpoczynające pracę z pacjentem o charakterze konsultacyjnym oraz diagnostycznym

Feature Heading

Lorem ipsum dolor sit

Feature Heading

Lorem ipsum dolor sit

Feature Heading

Lorem ipsum dolor sit

Kontakt
Znajdź nas
Subskrybuj

Formularz kontaktowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit dolor.